Açı Birimleri Dönüştürücü Tartışma Sayfası

Ozgur
18.06.2020 02.38

Mesela 41 dereceyi x saat y dakika z saniye olarak cevirmek icin nasil bir yol izlemeliyiz

Esir
23.09.2020 21.26

1 derece = 60 dakika olduğu için;
41 derece = 41 saat 0 dakika 0 saniyedir.
Ama "saat" kavramı zaman ölçü biriminde kullanılırken, açı kavramında kullanılmaz.

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.