Açı Birimleri Dönüştürücü Tartışma Sayfası

Soner
04.01.2021 15.09

83 25 ' 32 " kaç derecedir?

Sevgi AS
17.10.2022 07.28

1 derece=60 dakika
1 derece=3600 saniye
83+(25/60)+(32/3600) = 83,42555derece

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.