Açı Birimleri Dönüştürücü Tartışma Sayfası

onur
22.01.2021 11.18

1°26'16" Kaç derecedir ?

Sevgi AS
17.10.2022 07.26

1 derece=60 dakika
1 derece=3600 saniye
1+(26/60)+(16/3600) = 1.4777 derece

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.